عنوان برنامه

توضیحات

لینک آپارات

لینک هاست شبکه

تاریخ ثبت

برنامه کامل | ۱۴۰۳.۱.۲۹ | پرسمان اعتقادی | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.منظور از عندربک در دعا چیست؟ ۲.اگر از روی شوخی دروغ بگیم مرتکب گناه شدیم؟ ۳.ارتباط قلب جسمی با قلب حقیقی چیست؟

فروردین ۳۰, ۱۴۰۳

برنامه کامل | ۱۴۰۳.۱.۲۹ | چراغ | استاد غفاری

در این برنامه استاد غفاری به دو شبهه خداناباوران پاسخ میدهند : ۱.آیا توحید و باور به آن موجب بندگی و بردگی انسان می شود؟ ۲.آیا انسان بدون باور به خدا هم میتواند معنای زندگی داشته باشد؟

فروردین ۳۰, ۱۴۰۳

برنامه کامل | امت اسلام | ۱۴۰۳.۱.۲۸ | استاد جهانگیری

در این برنامه استاد جهانگیری به بررسی وضعیت اسلام و مسلمین در قاره استرالیا می پردازند

فروردین ۲۹, ۱۴۰۳

برنامه کامل | کانون مهر | ۱۴۰۳.۱.۲۸ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی به ادامه بحث پیرامون آسیب های خانواده و بررسی اختلالات آن و راهکارهای حل آن می پردازند

فروردین ۲۹, ۱۴۰۳

برنامه کامل | زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۲۷ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.به نیت رد مظالم میتوان پولی را از طرف والدین پرداخت کرد؟ ۲.نحوه سجده در آیه سجده واجب چگونه است؟ ۳.تعریف غنا در موسیقی و خوانندگی چیست؟ ۴.چقدر انحراف از قبله باعث ابطال نماز است

فروردین ۲۸, ۱۴۰۳

برنامه کامل | فائزون | ۱۴۰۳.۱.۲۶ | استاد رفعتی

در این برنامه استاد رفعتی به جایگاه امیرالمومنین(ع) در زندگی امروز ما می پردازند و از نقش جهاد در زندگی ایشان سخن می گویند

فروردین ۲۷, ۱۴۰۳

برنامه کامل | بیان امیر | ۱۴۰۳.۱.۲۶ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری به شبهات زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا امیرالمومنین(ع) در حمله به ایران به خلفا کمک کرده است؟ ۲.آیا امیرالمومنین(ع) همگام و همراه با خلفا بوده است؟

فروردین ۲۷, ۱۴۰۳

برنامه کامل | زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۲۵ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.بعد از اقامه میتوان دعا خواند؟ ۲.استفاده از مظاهر سیادت برای غیر سادات جایز است؟ ۳.اگر گوسفنر به روش شرعی ذبح نشد گوشتش حرام است؟

فروردین ۲۶, ۱۴۰۳

برنامه کامل | آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۳.۱.۲۵ | استاد رضوی

در این برنامه استاد رضوی به بحث پیرامون نحوه تعامل ائمه شیعه با پیروان سایر ادیان و مقایسه آن با رفتار حاکمان اسرائیل در حال حاضر می پردازند

فروردین ۲۶, ۱۴۰۳

برنامه کامل | پرسمان قرآنی | ۱۴۰۳.۱.۲۵ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد به پرسش های قرآنی زیر پاسخ جامع میدهند : ۱.آیا قرآن تحریف شده است؟ ۲.تفاوت مصحف عثمان با قرآن عثمان چیست؟

فروردین ۲۶, ۱۴۰۳

برنامه کامل | گامی بسوی ظهور | ۱۴۰۳.۱.۲۴ | استاد شهبازیان

در این برنامه استاد شهبازیان به شبهات زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا فرهنگ مهدوی با فرهنگی اصیل ایرانی تفاوت و تضاد دارد؟ ۲.اگر هر قومی از طرف خداوند هادی دارد چرا هادی امت در عصر ما غائب است

فروردین ۲۵, ۱۴۰۳

برنامه کامل | پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۳.۱.۲۴ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.راهکارهای کنترل نفس چیست؟ ۲.کسی که توبه نکرده از دنیا برود عذابش چقدر خواهد بود؟ ۳.اگر همسر ما اهل دین و دیانت نباشد چگونه باید با او رفتار کنیم؟

فروردین ۲۵, ۱۴۰۳

برنامه کامل | حیات قرآنی | ۱۴۰۳.۱.۲۳ | استاد ملکی

در این برنامه استاد ملکی به ادامه بحث پیرامون مواعظ بیدارکننده و روشنگر قرآن برای حیات و زندگی دینی برای انسانها می پردازند

فروردین ۲۴, ۱۴۰۳

برنامه کامل | زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۲۱ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا میتوان زکات فطره را خودمان به فقیر بدهیم؟ ۲.کسی که در شب عید فطر میهمان باشد فطریه اش بر عهده میزبان خواهد بود؟ ۳.فطریه را میتوان برای آزادی زندانی خرج کرد؟

فروردین ۲۳, ۱۴۰۳

برنامه کامل | پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۳.۱.۲۲ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا فتوحات خلفای اول و دوم مفیدتر از جنگ های دورنی مسلمانان در زمان امامت امیرالمومنین(ع) بوده است؟ ۲.چرا امیرالمومنین در بیانات خود از توسل به خود و اهل بیت خود سخنی نگفته اند؟ ۳.آیا اسلام دین جنگ و خون ریزی است؟

فروردین ۲۳, ۱۴۰۳

برنامه کامل | پیام تاریخ | ۱۴۰۳.۱.۲۱ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی به معرفی شخصیت های الگو در جهان اسلام می پردازند

فروردین ۲۳, ۱۴۰۳

برنامه کامل | چراغ | ۱۴۰۳.۱.۲۲ | استاد غفاری

در این برنامه استاد غفاری به ادامه بحث پیرامون بررسی آداب بندگی خدا و آثار آن می پردازند

فروردین ۲۳, ۱۴۰۳

برنامه کامل | امت اسلام | ۱۴۰۳.۱.۲۱ | سرکار خانم باکو

در این برنامه کارشناس محترم به بررسی وضعیت اسلام و مسلمین در اندونزی می پردازند

فروردین ۲۳, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۲۰ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اگر قبل از سحر فرصت غسل نداشته باشیم چه کنیم؟ ۲.آیا می توان نماز ظهر و عصر را میتوان بلند خواند؟ ۳.کسی که جاهل به خمس بوده است نماز و روزه هایش قبول هست یا خیر؟

فروردین ۲۱, ۱۴۰۳

پرسمان تاریخی | ۱۴۰۳.۱.۲۰ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری به پرسش های تاریخی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا ابوبکر و عمر در تبوک در پی ترور پیامبر(ص) بودند؟ ۲.جریان نفاق کی در پی ترور پیامبر بودند پس از رحلت پیامبر چه سرنوشتی پیدا کردند؟

فروردین ۲۱, ۱۴۰۳

پرسمان مذاهب | ۱۴۰۳.۱.۲۰ | استاد توحیدی

در این برنامه استاد توحیدی به ادامه بحث پیرامون نقد افکار محمد ابن عبدالوهاب در کتاب کشف الشبهات می پردازند و سپس به این شبهه پاسخ میدهند که آیا نماز تراویح سنت پیغمبر(ص) بوده است؟

فروردین ۲۱, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۹ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا فرد نیازمند هم باید فطریه بدهد؟ ۲.فردی که بیماری های متعدد دارد و بارداری ناخواسته داشته است می تواند جنین را سقط کند؟ ۳.قانون جایگزینی در خمس به چه معناست؟

فروردین ۲۰, ۱۴۰۳

بیان امیر | ۱۴۰۳.۱.۱۹ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری به ضرورت بهره برداری از کلام و سیره امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه می پردازند

فروردین ۲۰, ۱۴۰۳

آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۳.۱.۱۸ | استاد رضوی

در این برنامه استاد رضوی به ادامه موضوع بشارت ادیان پیش از اسلام به اهل بیت(ع) می پردازند

فروردین ۱۹, ۱۴۰۳

پرسمان قرآنی | ۱۴۰۳.۱.۱۸ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد به ادامه بحث پیرامون مفهوم توحید در قرآن و همچنین رابطه دعای جوشن کبیر با شب قدر می پردازند

فروردین ۱۹, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۸ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبی پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.قبل از عید فطر می توان فطریه را به فقیر داد؟ ۲.وقت فضیلت نماز شب چه زمانی است؟ ۳.مقدار فطریه کودک نابالغ چقدر است؟

فروردین ۱۹, ۱۴۰۳

گامی بسوی ظهور | ۱۴۰۳.۱.۱۷ | استاد کلباسی

در این برنامه استاد کلباسی به پرسش های مهدوی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.چرا اعمال ما به امام زمان(ع) عرضه می شود؟ ۲.آیا ظهور امام زمان در نوروز رخ میدهد؟ ۳.آیا امامت از قرآن غیرقابل اثبات است؟

فروردین ۱۸, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۷ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.مقدار فطریه هر فرد چقدر باید باشد؟ ۲.فطریه سال گذشته را اگر پرداخت نکرده باشیم امسال چقدر باید پرداخت کنیم؟ ۳.آیا می توان برای غیرمسلمان نماز خواند؟

فروردین ۱۸, ۱۴۰۳

پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۳.۱.۱۷ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.منظور از ما برای خدا هستیم در قرآن به چه معناست؟ ۲.توبه کننده در قیامت عذاب هم باید ببیند؟ ۳.رجعت به چه معناست؟

فروردین ۱۸, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۶ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.کسی که پول کفاره ندارد چه کند؟ ۲.کسی که سال معین خمسی ندارد چه کند؟ ۳.عریضه نویسی و نامه نوشتن به امام زمان چه حکمی دارد؟

فروردین ۱۷, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۵ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.خرید و فروش طلا حرام مکروه است؟ ۲.با والدینی که خمس پرداخت نمی کنند چه کنیم؟ ۳.پرداخت قرض و دریافت آن متناسب با تورم چه حکمی دارد؟

فروردین ۱۶, ۱۴۰۳

پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۳.۱.۱۵ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.در زمان رجعت علم بازهم پیشرفت می کند؟ ۲.اگر حق الناس به گردنمان باشد و دسترسی به آن فرد نداشته باشیم چه کنیم؟ ۳.آیا مصیبت هایی که به انسان وارد می شود از سوی خداست؟

فروردین ۱۶, ۱۴۰۳

امت اسلام | ۱۴۰۳.۱.۱۴ | استاد فیاضی

در این برنامه استاد فیاضی به بررسی وضعیت مسلمانان در ماه رمضان در کشور افغانستان می پردازند

فروردین ۱۵, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۴ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.زکات فطره را میتوان به کسی وکالت داد تا پرداخت کند؟ ۲.کسی که عمدا نماز را ترک کند چه حکمی دارد؟ ۳.زن شیرده که نمی تواند روزه بگیرد کفاره هم دارد ؟

فروردین ۱۵, ۱۴۰۳

پیام تاریخ | ۱۴۰۳.۱.۱۴ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی امیری به بررسی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین(ع) می پردازند

فروردین ۱۵, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۳ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.معمله بیت کوین جایز است؟ ۲.تسلیم در آخر نماز به چه معناست؟ ۳.سهم سادات را میتوان به اقوام سید خودمان داد؟

فروردین ۱۴, ۱۴۰۳

پرسمان تاریخی | ۱۴۰۳.۱.۱۳ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری به پرسش های تاریخی و شبهات وهابیت از جمله موارد زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا امیرالمومنین(ع) قبل از رسیدن به مسجد مورد ضربت قرار گرفتند؟ ۲.اگر امیرالمومنین(ع) از شهادت خود خبرداشتند رفتن به نماز نوعی خودکشی نبود؟ ۳.تفاوت شیعه و سنی در مورد کتابت قرآن چیست؟

فروردین ۱۴, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۲ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.تزریق آمپول تقوتی مبطل روزه است؟ ۲.جنین در رحم هم فطریه دارد؟ ۳.فطریه را به چه کسانی می توان داد؟

فروردین ۱۳, ۱۴۰۳

بیان امیر | ۱۴۰۳.۱.۱۲ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری به بررسی بیانات نورانی امیرالمومنین(ع) در واپسین روز های حیات مبارک ایشان می پردازند

فروردین ۱۳, ۱۴۰۳

گامی بسوی ظهور | ۱۴۰۳.۱.۱۰ | استاد عرفان

در این برنامه استاد عرفان به وظایف امت در قبال امام در بیان امیرالمومنین (ع) می پردازند

فروردین ۱۲, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۱ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.با وضوی نماز صبح تا شب می توان نماز خواند؟ ۲.کفاره تاخیر چیست؟ ۳.زن باردار روزه باید بگیرد؟

فروردین ۱۲, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۱۰ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.شرکت در مراسم قدر برای زنانی که عادت ماهانه هستند چه حکمی دارد؟ ۲.نماز مستحبی را می توان حین پیاده روی خواند؟ ۳.سن تکلیف پسران چه زمانی است؟

فروردین ۱۲, ۱۴۰۳

پرسمان قرآنی | ۱۴۰۳.۱.۱۱ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد به نکات قرآنی پیرامون مسئله توحید و ارزش شب قدر می پردازند

فروردین ۱۲, ۱۴۰۳

آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۳.۱.۱۱ | استاد رضوی

در این برنامه استاد رضوی به مقام امیرالمومنین(ع) و جایگاه مهم ایشان در دین مبین اسلام می پردازند

فروردین ۱۲, ۱۴۰۳

چراغ | ۱۴۰۳.۱.۸ | استاد غفاری

در این برنامه استاد غفاری به ادامه بحث پیرامون آداب بندگی و آثار آن می پردازند

فروردین ۱۰, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۸ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیرپاسخ میدهند : ۱.ازدواج دختر شیعه با پسر اهل سنت مشکل دارد؟ ۲.ازدواج با فرقه اسماعیله چه حکمی دارد؟ ۳.در هنگام عادت ماهانه زن می تواند قرآن بخواند؟

فروردین ۱۰, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۹ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیرپاسخ میدهند : ۱.زن یائسه اگر استحاضه شود روزه اش باطل است؟ ۲.اگر دستمان به میت بخورد روزه باطل می شود؟ ۳.کفاره عذری چیست و چقدر است؟

فروردین ۱۰, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۷ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱. آیا تزریق سرم موجب ابطال روزه است؟ ۲. قرآن خواندن با عادت ماهانه جایز است

فروردین ۸, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۶ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱. اگر قبل از اذان از شهر خارج شویم حکم روزه ما چیست؟ ۲. اگر یقین کنیم که ورثه به وصیت ما عمل نمی کنند حکم ما چیست

فروردین ۸, ۱۴۰۳

زمزم احکام | ۱۴۰۳.۱.۵ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱. رژ لب باعث ابطال روزه می شود؟ ۲. آیا حق الناس با رد مظالم حل می شود؟

فروردین ۸, ۱۴۰۳