عنوان برنامه

توضیحات

لینک آپارات

لینک هاست شبکه

تاریخ ثبت

چراغ | ۱۴۰۲.۵.۲۵ | استاد شاکرین

در این برنامه استاد شاکرین به به پرسش های اسلام ستیزان از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اگر امام علم غیب داشتند چرا شهادت خود را نمیدانستند؟ ۲.چرا ائمه در واکنش به قضایای مختلف واکنش های متفاوتی نشان میداند؟ ۳.آیا خداوند در طبیعت طبیعی و در ماورالطبیعت ماورایی است؟

مرداد ۲۶, ۱۴۰۲

کانون مهر | ۱۴۰۲.۵.۲۴ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی به ادامه بحث پیرامون ضرورت تغییر رفتارها و عادت های غلط در زندگی خانوادگی و چگونگی تغییر آنها می پردازند

مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

فرکانس تاریکی | ۱۴۰۲.۵.۲۴ | استاد طبسی

در این برنامه استاد طبسی به شبهات وهابیت از قبیل شبهات زیر پاسخ جامع میدهند: ۱.آیا شیعه در امامزاده ها و زیارت آنها مرتکب شرک می شود؟ ۲.آیا زیارت قبور مرده پرستی است؟ ۳.آیا نظریه امامت الهی ساخته هاشم الحکم هست؟

مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۲۳ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به سوالات شرعی بینندگان از قبیل سوالات زیر پاسخ میدهند : ۱.نافله ظهر جمعه چگونه است؟ ۲.آیا تجسس در کار دیگران حرام است؟ ۳.درچه صورت عمل امام جماعت منجر به باطل شدن نماز مامومین است؟ ۴.آیا میتوان مصرف نذر را تغییر داد؟

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

امت اسلام | ۱۴۰۲.۵.۲۳ | استاد قنادباشی

در این برنامه آقای قنادباشی بعنوان کارشناس مسائل شرق آفریقا به بررسی وضعیت اسلام و مسلمانان در این منطقه می پردازند و جناب آقای سوری نیز اخبار جهان اسلام را در مطرح میکنند

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

پرسمان مذاهب | ۱۴۰۲.۵.۲۳ | استاد توحیدی

در این برنامه استاد توحیدی به شبهات وهابیت از قبیل شبهات زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا حضور در عزاداری های امام حسین(ع) از منظر روانشناسی آسیب زاست؟ ۲.ثواب عزاداری برای امام حسین(ع) چیست؟ ۳.اگر امام حسین در بهشت است چرا باید برای ایشان عزاداری کنیم؟ ۴.منظور از عدالت صحابه در نظر اهل سنت چیست؟

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

فائزون | ۱۴۰۲.۵.۲۲ | استاد رفعتی

در این برنامه استاد رفعتی درادامه بحث پیرامون اثبات افضلیت و امامت امیرالمومنین(ع) به موضوع آیه ۱۱۹ سوره توبه و منظور از صادقین در این آیه می پردازند

مرداد ۲۳, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۲۱ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی مخاطبان از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.نوشتن آیات قرآن روی خاک یا هوا چه حکمی دارد؟ ۲.درآمد از آرایشگاه جایز است؟ ۳.آیا ورق بازی حرام است؟ ۴.در چه مواردی هم وضو و هم تیمم لازم است؟ ۵.اگر والدین عمدا نماز نخوانند نماز آنها بعد از فوت بر عهده فرزند است؟

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۲۱ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد در ادامه بحث پیرامون عقاید و عوامل زمینه ساز واقعه عاشورا به بررسی نقش بنی امیه و اقدامات آنها در بروز واقعه عاشورا می پردازند

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۲۰ | استاد منتظری مقدم

در این برنامه استاد منتظری مقدم ابتدا به نقش بزرگ امام سجاد(ع) در تثبیت تاریخی واقعه عاشورا می پردازند و سپس به عقاید بنی امیه که زمینه ساز واقعه عاشورا شد می پردازند

مرداد ۲۱, ۱۴۰۲

پرسمان تاریخی | ۱۴۰۲.۵.۱۹ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری به پرسش های تاریخی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اگر امام حسین(ع) قدرت شفا دادن داشت چرا امام سجاد(ع) را شفا نداد؟ ۲.چه زمانی اسرای عاشورا به کوفه و شام رسیدند؟ ۳.ابدان مطهر شهدای کربلا چه زمانی دفن شد؟ ۴.مدفن سر مبارک سیدالشهدا کجاست؟

مرداد ۲۰, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۹ | استاد پورامینی

در این برنامه استاد پور امینی در ادامه بررسی عوامل و عقاید زمینه ساز واقعه عاشورا به انحراف و بدعت های بعد از رحلت پیامبر در این زمینه اشاره می کنند

مرداد ۲۰, ۱۴۰۲

حیات قرآنی | ۱۴۰۲.۵.۱۹ | استاد ملکی

در این برنامه استاد ملکی به ادامه بحث پیرامون ملاک های آداب اجتماعی در سوره حجرات قرآن کریم می پردازند

مرداد ۲۰, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۱۸ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.چطور می توان در مورد جهت قبله اطمینان حاصل کرد؟ ۲.آیا در حین نماز می توان محمول نجس همراه داشت؟ ۳.صدقات مستحب به چه اموری باید پرداخت شوند؟ ۴.تفاوت صدقه واجب و مستحب در چیست؟ ۵.آیا به فرزندخوانده ارث تعلق می گیرد؟

مرداد ۱۹, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۸ | استاد طبسی

در این برنامه استاد طبسی در ادامه موضوع بررسی عقاید و عوامل زمینه ساز واقعه عاشورا به بررسی جامعه زمان امام حسین(ع) می پردازند

مرداد ۱۹, ۱۴۰۲

پیام تاریخ | ۱۴۰۲.۵.۱۷ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی امیری به موضوع ضرورت تطبیق جریانات و رخدادهای صدر اسلام در تاریخ به جریانات و رخدادهای حال حاضر می پردازند

مرداد ۱۸, ۱۴۰۲

کانون مهر | ۱۴۰۲.۵.۱۷ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی به بحث پیرامون ضرورت تغییر رفتارها و عادت های غلط در زندگی خانوادگی و چگونگی تغییر آنها می پردازند

مرداد ۱۸, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۷ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری در ادامه بحث پیرامون عوامل و عقاید زمینه ساز واقعه عاشورا به رهگیری جریان نفاق از زمان حیات پیامبر(ص) تا بعد از وفات ایشان و نقش مهم معاویه ابن ابوسفیان در ایجاد بدعت های نادرست در اسلام و ایجاد تفرقه میان امت اسلامی و جنایت هایی از قبیل آزادسازی سب و لعن امیرالمومنین(ع) و اهل بیت(ع) با استناد به منابع معتبر تاریخی می پردازند

مرداد ۱۸, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۱۶ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.چسب مانع وضو است؟ ۲.آیا میتوان سفارش کار به دیگری داد و پورسانت گرفت؟ ۳.منظور از حق وساطت چیست و آیا جایز است؟ ۴.آیا در ایام عده طلاق می توان با خواهر همسر ازدواج کرد؟ ۵.شک بعد از عمل درست است؟

مرداد ۱۷, ۱۴۰۲

امت اسلام | ۱۴۰۲.۵.۱۶ | استاد قنادباشی

در این برنامه آقای قنادباشی بعنوان کارشناس مسائل شرق آفریقا به بررسی وضعیت اسلام و مسلمانان در این منطقه می پردازند و جناب آقای سوری نیز اخبار جهان اسلام را در مطرح میکنند

مرداد ۱۷, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۶ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد به بررسی عوامل زمینه ساز قیام عاشورا و نقش سقیفه در آن می پردازند

مرداد ۱۷, ۱۴۰۲

پرسمان خانواده | ۱۴۰۲.۵.۱۵ | استاد مهکام

در این برنامه استاد مهکام در ادامه بررسی فواید و آثار ازدواج به موضوع نقش ازدواج در ارضای نیازهای انسان می پردازند

مرداد ۱۶, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۵ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد در ادامه بررسی عوامل و عقاید زمینه ساز واقعه عاشورا به موضوع تقابل تاریخی بنی امیه و بنی هاشم می پردازند

مرداد ۱۶, ۱۴۰۲

آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۲.۵.۱۴ | استاد عرب

در این برنامه استاد عرب به موضوع بررسی انواع نیروهای خارق العاده و سو استفاده فرق انحرافی از آن می پردازند

مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۱۴ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.آیا زمین بدون ساختمان به همسر به ارث میرسد؟ ۲.در هنگام فروش کالا چه عیوبی باید به خریدار اطلاع داده شود؟ ۳.منظور از تدلیس چیست؟ ۴.ازدواج با اهل سنت جایز است؟ ۵.در چه صورت زن می تواند طلاق غیابی بگیرد؟

مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۴ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد به بررسی دلایل شکل گیری قیام عاشورا و تاثیرات تاریخی پس از آن می پردازند

مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

دین و زندگی | ۱۴۰۲.۵.۱۳ | استاد عشقی

در این برنامه استاد عشقی به تعریف و بررسی هوش معنوی می پردازند

مرداد ۱۴, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۳ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی امیری به بررسی برخی زمینه های فرهنگی شکل گیری قیام عاشورا می پردازند

مرداد ۱۴, ۱۴۰۲

گامی بسوی ظهور | ۱۴۰۲.۵.۱۳ | استاد عرفان

در این برنامه استاد عرفان ابتدا به ضرورت بصیرت در عصر غیبت می پردازند و سپس به این شبهه پاسخ میدهند که اگر شیعه قائل است مجتهد می تواند استباط احکام بکند پس دیگر امامت چه ضرورتی دارد؟

مرداد ۱۴, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۲ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی امیری به موضوع ضرورت تفسیر عصری از قیام عاشورا و زمینه سازی آن برای قیام های حقیقت طلبانه در تاریخ می پردازند

مرداد ۱۳, ۱۴۰۲

حیات قرآنی | ۱۴۰۲.۵.۱۲ | استاد ملکی

در این برنامه استاد ملکی به بیان مراحل حیات قرآنی در سوره یونس می پردازند

مرداد ۱۳, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۱۱ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا مال گمشده را میتوان تصاحب کرد؟ ۲.تفاوت مال پیدا شده با مال مجهول الهویه چیست؟ ۳.حکم قمه زنی از منظر آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ ۴.منظور از نیمه شب شرعی چیست؟

مرداد ۱۲, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۱ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری به ادامه بحث پیرامون بررسی و تحلیل تاریخی عوامل و زمینه های شکل گیری واقعه عاشورا می پردازند

مرداد ۱۲, ۱۴۰۲

چراغ | ۱۴۰۲.۵.۱۱ | استاد غفاری

در این برنامه استاد تقوی به پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا اراده خداوند تغییر پذیر است؟ ۲.اگر اراده خدا با دعا تغییر میکند پس خداوند بی اراده است؟ ۳.آیا عرفان در پی نفی انسان و توانایی های انسان است؟

مرداد ۱۲, ۱۴۰۲

حقیقت حماسه | ۱۴۰۲.۵.۱۰ | استاد جباری

در این برناه استاد جباری به موضوع بررسی وقایع تاریخی و عوامل شکل گیری واقعه عاشورا می پردازند

مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

کانون مهر | ۱۴۰۲.۵.۱۰ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی به موضوع ضرورت تغییر در افکار و عادت های نادرست در زندگی می پردازند

مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۹ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا مسواک مبطل روزه است؟ ۲.رفت و آمد با کسی که سگ نگهداری میکند چه حکمی دارد؟ ۳.آیا میتوان درکفاره به جای پول مواد دیگر داد؟ ۴.اقتدا به امام جماعت بعد از رکوع امکان دارد؟ ۵.نیت نماز واجب است؟

مرداد ۱۰, ۱۴۰۲

فائزون | ۱۴۰۲.۵.۸ | استاد رفعتی

در این برنامه استاد رفعتی به ادامه بحث پیرامون اثبات امامت امیرالمومنین(ع) در آیه ۱۱۹ سوره توبه می پردازند

مرداد ۹, ۱۴۰۲

بیان امیر | ۱۴۰۲.۵.۸ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری به ادامه بحث پیرامون شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه و توصیه های اخلاقی امیرالمومنین(ع) در این نامه می پردازند

مرداد ۹, ۱۴۰۲

فطرس | ۱۴۰۲.۵.۷ | شب دوازدهم محرم ۱۴۰۲

در این برنامه آقای تحویلدار میزبان آقای علی امینی هستند، جوانی که با عنایت حضرت اباالفضل العباس(ع) از نجات یافتگان و هدایت شدگان شد

مرداد ۸, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۷ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی مخاطبان پاسخ میدهند

مرداد ۸, ۱۴۰۲

آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۲.۵.۷ | استاد کاشانی

در این برنامه استاد کاشانی به ادامه بحث پیرامون عاشورا و امام حسین(ع) در سایر ادیان می پردازند

مرداد ۸, ۱۴۰۲

فطرس | ۱۴۰۲.۴.۲۷ | شب اول محرم ۱۴۰۲

در این برنامه آقای تحویلدار از استودیوی بین الحرمین شبکه جهانی ولایت در شب اول محرم میزبان مداح اهل بیت آقای ضیا و شاعر اهل بیت آقای جوادی هستند و به صورت زنده مراسم زیبای تعویض پرچم گنبد حرم مطهر اباعبدالله الحسین را از کربلای معلی به نمایش می کشند

مرداد ۸, ۱۴۰۲

گامی به سوی ظهور | ۱۴۰۲.۵.۶ | استاد عرفان

در این برنامه استاد عرفان به موضع پیوند و ارتباط میان مهدویت و عاشورا می پردازد و در ادامه به شبهه کارشناس وهابی مبنی بر اینکه شیعیان امامن را ۱۳ نفر میدانند پاسخ جامع میدهند

مرداد ۷, ۱۴۰۲

فطرس | ۱۴۰۲.۵.۶ | شب یازدهم محرم ۱۴۰۲

در این برنامه جناب آقای تحویلدار میزبان حجت الاسلام والمسلمین علوی رییس شبکه های جهانی ولایت هستند و ایشان ضمن ارائه گزارشی از تاثیرات شبکه های ولایت در ترویج معارف اهل بیت (ع) به ضرورت ساخت این قبیل برنامه های معرفت بخش که منجر به استقبال مخاطبان تشنه معارف دینی می شوند اشاره میکنند

مرداد ۷, ۱۴۰۲

فطرس | ۱۴۰۲.۵.۶ | ظهر عاشورا محرم ۱۴۰۲

در این برنامه که در ظهر روز عاشورا به وقت ایران به صورت زنده از استودیو بین الحرمین شبکه ولایت پخش شد آقای تحویلدار میزبان آقای قلی یان هستند و ایشان به مقتل خوانی و بیان مصائب امام حسین و یاران و خانواده ایشان در این روز می پردازند

مرداد ۷, ۱۴۰۲

برنامه کامل | فطرس | ۱۴۰۲.۵.۵ | شب دهم محرم ۱۴۰۲

در این برنامه آقای تحویلدار میزبان سرکار خانم مریم گودرزی مقدم هستند مادری که فرزندش را از امام حسین(ع) گرفت و ارادات فرزندش به امام حسین(ع) آنقدر زیاد بود که زرق و برق زندگی در غرب را رها کرد و لباس سربازی امام زمان(ع) را پوشید و در نهایت در حرم سیدالشهدا و در روز عاشورا جان به جان آفرین تسلیم کرد

مرداد ۶, ۱۴۰۲

پرسمان تاریخی | ۱۴۰۲.۵.۵ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری به پرسش های تاریخی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند : ۱.ماجرای گفتگوهای امام حسین(ع) با عمر سعد چه بود؟ ۲.امام حسین(ع) چه پیشنهاداتی به عمر سعد دادند؟ ۳.آیا ماجرای حضور زعفر جنی در کربلا صحت دارد؟ ۴.آیا حضرت سکینه با مصعب بن زبیر ازدواج کرد؟

مرداد ۶, ۱۴۰۲

برنامه کامل | زمزم احکام | ۱۴۰۲.۵.۴ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.در هنگام بارداری طلاق چه حکمی دارد؟ ۲.عده زنی که در دوران بارداری طلاق گرفته چیست؟ ۳.برگزاری مراسم عزاداری در ملک غصبی چه حکمی دارد؟ ۴.حقوقی که از صاحبکار بی دین می گیریم چه حکمی دارد؟ ۵.زندگی خوک در کنار گوسفند گوشت گوسفند را حرام می کند؟

مرداد ۵, ۱۴۰۲

برنامه کامل | فطرس | ۱۴۰۲.۵.۴ | شب نهم محرم ۱۴۰۲

در این برنامه آقای تحویلدار میزبان جناب آقای عقیل هستند که خودش و پدرش و اجدادش در نقش شمر به تعزیه مشغول بوده اند و از خاطرات زیبای تعزیه خود سخن می گوید

مرداد ۵, ۱۴۰۲