* شماره حساب شبکه ولايت:

نظر به درخواست مکرر بینندگان محترم مبنی بر مشارکت در تامین برنامه های شبکه جهانی ولايت شماره حساب ۰۱۱۱۸۴۸۳۸۳۰۰۱ و يا شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۴۲۶ بانک ملي ايران به نام (شبکه جهانی ولايت) جهت ارسال وجه واریزی اعلام میگردد.

* راه هاي ارتباطي با ولايت ياوران (کمک های مالی) :

شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۵۳۰۳ ارتباط از طریق واتس آپ تلگرام، تماس 

سامانه پيامک :۳۰۰۰۱۲۰۳۳۳