عنوان برنامه

توضیحات

لینک آپارات

لینک هاست شبکه

تاریخ ثبت

حیات قرآنی | ۱۴۰۲.۴.۸ | استاد ملکی

در این برنامه استاد ملکی در ادامه بحث پیرامون شاخص های حیات قرآنی به بحث ادب و آداب مطابق قرآن می پردازند

تیر ۱۰, ۱۴۰۲

گامی بسوی ظهور | ۱۴۰۲.۴.۹ | استاد شهبازیان

در این برنامه استاد شهبازیان ابتدا پیرامون امام هادی(ع) و معارف مهدوی موجود در زیارت جامعه کبیره ایشان سخن می گویند و سپس به این شبهه پاسخ جامع میدهند که بین عقاید و باورهای مهدوی و آخرالزمانی شیعه با یهود قرابت فراوانی وجود دارد

تیر ۱۰, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۹ | استاد طبسی

در این برنامه استاد طبسی به شبهات پیرامون غدیر از جمله شبهات زیر پاسخ جامع میدهند: ۱.اگر واقعه غدیر متفق است چرا در صحیح بخاری نیامده است؟ ۲.صحابه ای که در جریان غدیر کارنامه مثبت و منفی داشتند چه کسانی بودند؟

تیر ۱۰, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۸ | استاد رستم نژاد

در این برنامه استاد رستم نژاد به شبهات پیرامون غدیر از جمله شبهات زیر پاسخ جامع میدهند: ۱.چرا در فاصله سه ماه از واقعه غدیر تا رحلت پیامبر(ص) دهها هزار مسلمان دستور پیامبر در غدیر مبنی بر جانشینی امام علی(ع) را فراموش کردند؟ ۲.چرا صحابه ای که از جان و مال خود به دستور پیامبر گذشت می کردند در مورد غدیر اطاعت نکردند؟

تیر ۱۰, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۷ | استاد هاشمی

در این برنامه استاد هاشمی به بررسی کارنامه صحابه پیامبر(ص) نسبت به واقعه غدیر و دستور پیامبر(ص) در مورد امیرالمومنین(ع) می پردازند

تیر ۹, ۱۴۰۲

برنامه کامل | چراغ | ۱۴۰۲.۴.۷ | استاد شاکرین

در این برنامه استاد شاکرین به شبهه اساسی دین ستیزان مبنی بر اینکه وجود شر به معنای عدم وجود خدا یا عدم رحمت الهی است پاسخ جامع میدهند

تیر ۹, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۴.۷ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا عدم رفت و آمد با پدر زن و مادرزن قطح رحم محسوب می شود؟ ۲.آیا صله رحم واجب است؟ ۳.ثواب صدقه چیست؟ ۴.وضو با موهای کاشته شده چه حکمی دارد؟ ۵.حکم نماز در شهری که در آن متولد شدیم اما ساکن آن نیستیم؟

تیر ۹, ۱۴۰۲

کانون مهر | ۱۴۰۲.۴.۶ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی به ادامه بحث پیرامون نقش مدارا در موفقیت خانواده و تفاوت مدارا با ضعف می پردازند

تیر ۷, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۶ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی به ریشه یابی دلایل انحراف امت پس از واقعه غدیر و رحلت پیامبر(ص) و غصب خلافت امیرالمومنین(ع) می پردازند

تیر ۷, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۴.۵ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اگر شوهر خمس ندهد تکلیف زن چیست؟ ۲.آیا با دستمال مرطوب مب توان غسل کرد؟ ۳.برچه چیزهایی سجده صحیح است؟ ۴.مصداق سفر و مسافر از لحاظ شرعی چیست؟

تیر ۶, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۵ | استاد طبسی

در این برنامه استاد طبسی ابتدا پیرامون جایگاه علمی و معنوی امیرالمومنین(ع) سخن می گویند و سپس به شبهات زیر اسخ میدهند: ۱.اگر خلافت حق امیرالمومنین(ع) بود چرا با خلفای پیش از خود همکاری می نمود؟ ۲.چرا امام از حق خلافت و امامت خود دفاع نکرد؟ ۳.منظور از ولی در غدیر چیست؟

تیر ۶, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۴ | استاد طبسی

در این برنامه استاد طبسی با توجه به فرارسیدن ایام شهادت امام باقر(ع) ضمن بررسی نقش ایشان در ترویج و توسعه ضرورت تعظیم شعائر به شبهات زیر در حوزه امامت پاسخ میدهند: ۱.اگر هزاران نفر در واقعه غدیر شاهد منصوب شدن امیرالمومنین(ع) به خلافت بعد از پیامبر بودند چرا کسی آن را بعد از رحلت پیامبر ذکر نکرد؟ ۲.چرا امامان بعد از امیرالمومنین(ع) هیچ یک برای اثبات امامت خود به غدیر استناد نکرد؟

تیر ۵, ۱۴۰۲

بیان امیر | ۱۴۰۲.۴.۳ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری در ادامه تشریح نامه ۶۹ نهج البلاغه در مورد ضرورت محافظت از آبرو و ضرورت ذلیل نبودن در رفتار و گفتار سخن می گویند

تیر ۵, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۴.۳ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اگر داروی درمانی با منشا حیوانی حرام گوشت باشد حکم آن چیست؟ ۲.تکلیف نمازهایی که با غسل اشتباه ادا شده چیست؟ ۳.جلوس در نماز به چه معناست؟ ۴.ناخن مصنوعی مانع وضو است؟

تیر ۵, ۱۴۰۲

امتداد رسالت | ۱۴۰۲.۴.۳ | استاد رستم نژاد

در این برنامه که به مناسبت ایام ولایت در ماه ذی الحجه از شبکه ولایت پخش می شود استاد رستم نژاد به برخی شبهات در حوزه امامت و ولایت از جمله شبهات زیر پاسخ جامع میدهند: ۱.اگر واقعه غدیر سه ماه قبل از رحلت پیامبر(ص) رخ داده چرا آن همه مسلمان آن را فراموش کردند؟ ۲.چرا امیرالمومنین(ع) برای گرفتن حق خلافت خود به غدیر استناد نکردند؟

تیر ۵, ۱۴۰۲

آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۲.۴.۳ | استاد عرب

در این برنامه استاد عرب به بررسی ادعاهای جریان های تفکر نوین در انجام امور ماورایی خارق العاده و انحرافات و دروغ های این جریان ها در این حوزه می پردازند

تیر ۵, ۱۴۰۲

گامی به سوی ظهور | ۱۴۰۲.۴.۲ | استاد نصوری

در این برنامه استاد نصوری با توجه به در پیش بودن ایام شهادت امام باقر(ع) ابتدا پیرامون شرایط حاکم بر زمان امامت ایشان می پرددازند و سپس به موضوع مهدویت از نگاه ایشان می پردازند و به دو شبهه زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا مهدویت ساخته نواب اربعه برای شیعیان آن زمان بود؟ ۲.آیا در روایات شیعه داریم که غیبت امام زمان بخاطر خشم خدا از شیعیان است؟

تیر ۳, ۱۴۰۲

حیات قرآنی | ۱۴۰۲.۴.۱ | استاد ملکی

در این برنامه استاد ملکی در ادامه بحث پیرامون شاخص های حیات قرآنی به بحث ادب و آداب مطابق قرآن می پردازند

تیر ۳, ۱۴۰۲

پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۲.۴.۲ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا نحسی ایام و افراد واقعیت دارد؟ ۲.آثار اخروی عدم رعایت محرم و نامحرم چیست؟ ۳.ترس از قیامت به چه دلیل است؟ ۴.چه کنیم فشار قبر نداشته باشیم؟

تیر ۳, ۱۴۰۲

دین و زندگی | ۱۴۰۲.۴.۲ | استاد عشقی

در این برنامه استاد عشقی در ادامه بحث پیرامون مدیریت هوش هیجانی والدین و فرزندان به موضوع راهکارهای کنترل خشم می پردازند

تیر ۳, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۳.۳۱ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.روزه در سفر چگونه صحیح است؟ ۲.آیا در نماز واجب میتوان یک سوره یا آیه را مکررا تکرار کرد؟ ۳.آیا دستمزد کار خمس دارد؟ ۴.آیا می توان خمس را به فقرا داد؟ ۵.نگین روی صورت مانع وضو است؟

تیر ۱, ۱۴۰۲

پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۲.۳.۳۱ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیرپاسخ میدهند: ۱.در جریان پرسش و پاسخ دینی چه کسانی اجر و ثواب می برند؟ ۲.اگر مرگ تقدیر و خواست الهی است آیا شهادت امام حسین(ع) هم خواست الهی بوده است؟ ۳.شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر ضد ولایت فقیه در مساجد جایز است؟ ۴.در مقابل بی حجابی چه کنیم؟ ۵.بهشت جسمانی است یا روحانی؟

تیر ۱, ۱۴۰۲

چراغ | ۱۴۰۲.۳.۳۱ | استاد شاکرین

در این برنامه استاد شاکرین به شبهات دین ستیزان از قبیل شبهات زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا وجود زشتی در هستی نشانه نقص خلقت الهی است؟ ۲.چرا در جهان شر و پلیدی وجود دارد؟

تیر ۱, ۱۴۰۲

پیام تاریخ | ۱۴۰۲.۳.۳۰ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی ابتدا به ویژگی های ارزشمند زندگی مشترک امیرالمومنین(ع) با حضرت زهرا(س) می پردازند و سپس به ادامه بحث پیرامون نسبت اهل بیت با سیاست و حکومت می پردازند

خرداد ۳۱, ۱۴۰۲

کانون مهر | ۱۴۰۲.۳.۳۰ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی در ادامه بحث پیرامون شاخص های خانواده دینی به موضوع تاثیر مدارا در موفقیت خانواده می پردازند و به شاخص های فرد مداراکننده و فرد نامدارا می پردازند

خرداد ۳۱, ۱۴۰۲

فرکانس تاریکی | ۱۴۰۲.۳.۳۰ | استاد طبسی

در این برنامه استاد طبسی به شبهاتی از قبیل شبهات زیر پاسخ میدهند: ۱.آیا امام جواد(ع) بعلت صغر سن صلاحیت امامت نداشتند؟ ۲.آیا در میان علمای شیعه در مورد حجیت اجماع اختلاف وجود دارد؟ ۳.آیا امامت با خاتمیت نبوت در تضاد است؟

خرداد ۳۱, ۱۴۰۲

مستند «الجواد» به مناسبت سالروز شهادت امام جواد(ع)

در مستند «الجواد» که به مناسبت سالروز شهادت امام جواد(ع) از شبکه جهانی ولایت پخش شد، حجج اسلام والمسلمین دکتر رفیعی و ملکی به بیان مهم‌ترین نقاط سیره آن امام همام و ویژگی‌های‌شان مانند عصمت، علم، کرامات و... پرداختند. هم‌چنین در بخشی از این مستند تلویزیونی، به برخی از نکات مربوط به حیات و سیره یکی از شاگردان آن امام یعنی فضل بن شاذان اشاره شد

خرداد ۳۰, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۳.۲۹ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.نماز دهه اول ذی حجه چگونه خوانده می شود؟ ۲.دختر شیعه با پسر اسماعیلیه می تواند ازدواج کند؟ ۳.صیغه موقت نیاز به اذن پدر دارد؟ ۴.پاک کردن نجاست از مبل با آب قلیل درست است؟ ۵.رب انگور در چه صورتی حلال است؟

خرداد ۳۰, ۱۴۰۲

امت اسلام | ۱۴۰۲.۳.۲۹ | استاد ناصری داودی

در این برنامه استاد ناصری در ادامه بحث پیرامون بررسی وضعیت اسلام در افغانستان به جایگاه اهل بیت در میان مردم افغانستان می پردازند و آقای سوری رویدادهای جهان اسلام را به سمع و نظر مخاطبان می رسانند

خرداد ۳۰, ۱۴۰۲

پرسمان مذاهب | ۱۴۰۲.۳.۲۹ | استاد توحیدی

در این برنامه استاد توحیدی ابتدا پیرامون نقش پیامبران و امامان در هدایت انسانها سخن می گویند و سپس به سوالات زیر پاسخ میدهند: ۱.چگونه امام جواد که بخاطر سن کم قیم مالی داشت توانست امام شیعیان شود؟ ۲.آیا منظور از قومی که محبوب خداست در آیه۵۴ سوره مائده ایرانیان هستند؟ ۳.چگونه شیعه از امامی شفاعت می خواهد که خود آن امام نتوانست خود را شفا بدهد؟

خرداد ۳۰, ۱۴۰۲

فائزون | ۱۴۰۲.۳.۲۸ | استاد رفعتی

در این برنامه استاد رفعتی در ادامه بحث پیرامون اثبات امامت و افضلیت امیرالمومنین(ع) در قرآن به تفسیر آیه ۱۰۰ سوره توبه می پردازند

خرداد ۲۹, ۱۴۰۲

بیان امیر | ۱۴۰۲.۳.۲۸ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری در ادامه تشریح نامه ۶۹ نهج البلاغه در مورد ضرورت محافظت از آبرو از طریق مراقبت از زبان سخن می گویند

خرداد ۲۹, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۳.۲۷ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اگر در گذشته نماز را از سر جهل اشتباه می خواندیم اکنون حکم چیست؟ ۲.به پول بیمه بیکاری خمس تعلق می گیرد؟ ۳.نماز و روزه آلزایمری که فوت کرده بر عهده فرزند اوست؟ ۴.کدام حیوان دریایی حلال گوشت است؟ ۵.حکم مانع بین پیشانی و مهر چیست؟

خرداد ۲۸, ۱۴۰۲

آفتاب و سایه ها | ۱۴۰۲.۳.۲۷ | استاد عرب

در این برنامه استاد عرب در ادامه بحث پیرامون آسیب شناسی جریان های نوظهور به موضوع بررسی ادعاهای علمی و شبه علمی جریان تفکر نوین و قانون جذب در علم روانشناسی می پردازند

خرداد ۲۸, ۱۴۰۲

گامی به سوی ظهور | ۱۴۰۲.۳.۲۶ | استاد شهبازیان

در این برنامه استاد شهبازیان به پرسش های مهدوی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.انگیزه شبهه پراکنان علیه مهدویت چیست؟ ۲.آیا امام مهدی در هنگام تولد میدانست که امام آخر است؟ ۳.اگر امام حسن عسکری(ع) در میان مردم می زیست چرا کسی از تولد فرزند او خبر نداشت؟

خرداد ۲۷, ۱۴۰۲

پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۲.۳.۲۶ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.منظور از دنیا زندان مومن است چیست؟ ۲.اگر پیامبر(ص) امامان بعد خود را معرفی کردند چرا کسی از امام بعد از امام صادق(ع) خبر نداشت؟ ۳.آیا بیان مراحل تشکیل جنین در قرآن معجزه نیست چون قبل از قرآن یونانیان آن را گفته بودند؟ ۴.آیا عاق فرزند هم داریم؟ ۵.نقش نماز در بخشش گناهان چیست؟

خرداد ۲۷, ۱۴۰۲

دین و زندگی | ۱۴۰۲.۳.۲۶ | استاد عشقی

در این برنامه استاد عشقی در ادامه بحث پیرامون مدیریت هوش هیجانی والدین و فرزندان به موضوع راهکارهای کنترل خشم می پردازند

خرداد ۲۷, ۱۴۰۲

پرسمان تاریخی | ۱۴۰۲.۳.۲۵ | استاد عرفان

در این برنامه استاد عرفان به پرسش های تاریخی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.اهمیت وقایع تاریخی ماه ذی الحجه چیست؟ ۲.آیا بنی امیه خادم به اسلام و مسلمین بودند؟ ۳.جنایات و خطاهای تاریخی بنی امیه کدامند؟ ۴.آیا مادر امام هادی(ع) و همسر امام جواد(ع) دختر مامون قاتل امام رضا(ع) بود؟

خرداد ۲۶, ۱۴۰۲

حیات قرآنی | ۱۴۰۲.۳.۲۵ | استاد ملکی

در این برنامه استاد ملکی در ادامه بحث پیرامون شاخص های حیات قرآنی به بحث ادب و آداب مطابق قرآن می پردازند

خرداد ۲۶, ۱۴۰۲

همراه ولایت | ۱۴۰۲.۳.۲۵

در این برنامه جناب آقای اسماعیلی از شرایط همکاری با شبکه ولایت به عنوان خبرنگار افتخاری سخن می گویند و سپس به راههای مشارکت در ساخت ساختمان مستقل شبکه ولایت برای بینندگان خارج و داخل کشور می پردازند و هم چنین از زمان کلنگ زنی احداث ساختمان مستقل شبکه ولایت اطلاع رسانی می کنند

خرداد ۲۶, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۳.۲۴ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.فرق اذان و اقامه چیست؟ ۲.تکلیف ورثه نسبت به حج متوفا چیست؟ ۳.غسل جمعه چیست و چگونه است؟ ۴.در مسح پا برگشت آب مبطل وضو است؟ ۵.دریافت سود از سپرده بانکی شرعی است؟

خرداد ۲۵, ۱۴۰۲

چراغ | ۱۴۰۲.۳.۲۴ | استاد جعفری

در این برنامه استاد جعفری به شبهات دین ستیزان از جمله شبهات زیر پاسخ میدهند: ۱.برای معنا بخشی به زندگی نیازی به آخرت و خدا نداریم؟ ۲.آیا فضیلت های دینی نسبت به فضیلت های مدرن برای بشر امروزی بی ارزش است؟ ۳.آیا تمرکز بر آخرت باعث از بین رفتن دنیای ما می شود؟

خرداد ۲۵, ۱۴۰۲

پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۲.۳.۲۴ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی مخاطبان از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.زیارت فرد آلزایمری ارزشی دارد؟ ۲.اگر پدری بی دلیل با ازدواج دختر مخالف باشد تکلیف دختر چیست؟ ۳.استفاده از حرز درست است؟ ۴.ثواب نماز شب در چیست؟ ۵.اگر امام زمان غایب است فایده امام چیست؟

خرداد ۲۵, ۱۴۰۲

پیام تاریخ | ۱۴۰۲.۳.۲۳ | استاد سلیمانی امیری

در این برنامه استاد سلیمانی امیری در ادامه بررسی نسبت بین دین و سیاست به سیره اهل بیت در این رابطه می پردازند و اینکه آیا اهل بیت در پی قدرت سیاسی بودند یا خیر

خرداد ۲۴, ۱۴۰۲

کانون مهر | ۱۴۰۲.۳.۲۳ | استاد کرمی

در این برنامه استاد کرمی به بررسی تاثیر مدارا در آرامش و موفقیت اعضای خانواده می پردازند و آثار و برکات مدارا را در زندگی فردی و جمعی انسانها برمیشمارند

خرداد ۲۴, ۱۴۰۲

زمزم احکام | ۱۴۰۲.۳.۲۲ | استاد وحیدپور

در این برنامه استاد وحیدپور به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.در قربانی می توان شراکتی قربانی کرد؟ ۲.در صورتی که طلب کار در دسترس باشد پرداخت رد مظالم به جای طلب درست است؟ ۳.اگر در ایان عدم زن و شوهر نزدیکی کنند طلاق باطل می شود؟ ۴.زمان نماز نافله چه زمانی است؟ ۵.ملاک عده و یائسگی چه زمانی است؟

خرداد ۲۳, ۱۴۰۲

امت اسلام | ۱۴۰۲.۳.۲۲ | استاد عمار

در این برنامه استاد عمار به بررسی وضعیت جریان های اسلامی در افغانستان می پردازند و جناب آقای سوری به ارائه اخبار جهان اسلام می پردازند

خرداد ۲۳, ۱۴۰۲

پرسمان مذاهب | ۱۴۰۲.۳.۲۲ | استاد توحیدی

در این برنامه استاد توحیدی به شبهات و پرسش های زیر پاسخ میدهند: ۱.حقیقت ایمان چیست؟ ۲.چرا در اصول دین تقلید درست نیست؟ ۳.آیا آیه ۳ سوره مائده دلیلی بر اثبات امامت است؟ ۴.چرا شیعه معتقد است آیه بلاغ در مورد واقعه غدیر است؟ ۵.آیا شیعه قائل به خدمت ائمه به اسلام نیست؟

خرداد ۲۳, ۱۴۰۲

فائزون | ۱۴۰۲.۳.۲۱ | استاد رفعتی

در این برنامه استاد رفعتی به ادامه بحث پیرامون اثبات امامت و فضائل امیرالمومنین در قرآن در آیات۱۹.۲۰.۲۱ سوره توبه می پردازند

خرداد ۲۲, ۱۴۰۲

بیان امیر | ۱۴۰۲.۳.۲۱ | استاد عشایری

در این برنامه استاد عشایری ابتدا در مورد نهج البلاغه از منظر امام خمینی (ره) سخن می گویند و سپس به موضوع بررسی نامه ۶۹ نهج البلاغه امیرالمومنین(ع) به حارث همدانی می پردازند

خرداد ۲۲, ۱۴۰۲