۱۴۰۱.۱۲.۱۶ | پرسمان مهدوی | استاد پورامینی

در این برنامه استاد پورامینی به شبهات مهدوی از قبیل شبهات زیر پاسخ جامع میدهند: 1.آیا امام زمان از لحاظ تاریخی و شاهد عینی غیرقابل اثبات هستند؟ 2.آیا عدم اعتقاد به امام زمان نافی مسلمان بودن او نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *