پرسمان تاریخی | ۱۴۰۱.۱۱.۲۷ | استاد جباری

در این برنامه استاد جباری به پرسش های تاریخی از قبیل پرسش های تاریخی زیر پاسخ میدهند: 1.چطور امام کاظم (ع) علی رغم اینکه بیشتر عمر خود را زندان بودند فرزندان بسیار زیادی هم داشتند؟ 2.امام کاظم (ع) چه مدت در زندان بودند؟ 3.آیا رابطه جناب عمار یاسر با خلیفه اول و دوم حسنه بود؟ 4.حدیث ضحضاح در مورد جناب ابوطالب صحیح است؟ 5.آیا پیامبر(ص) در جنگ بدر آب را بر روی دشمن بست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *