پرسمان اعتقادی | ۱۴۰۱.۱۲.۱۲ | استاد محمدی

در این برنامه استاد محمدی به پرسش های شرعی از قبیل پرسش های زیر پاسخ میدهند: 1.آیا نجات یافتگان از بلایای طبیعی امتیاز خاصی داشته اند که خدا آنها را نجات داده است؟ 2.اگر خداوند انسانی نیست چرا صفات انسانی مثل رضایت و غضب دارد؟ 3.تعویق نماز اول وقت برای افزایش معرفت درست است؟ 4.امکان رویت خدا در آخرت است؟ 5.آیا دین زائیده فکر انسان هاست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *