برنامه کامل | چراغ | ۱۴۰۳.۴.۱۳ | استاد شاکرین

1. آیا اسلام و ایران یک دوگانگی جدای از هم هستند؟ 2. آیا اسلام مخالف مدرنیته و آزادی هست؟ 3. چه تفاوتی بین حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی وجود دارد؟ 4. زمانی که کارشناس ضد دین اوصاف الهی را نمی داند اما به خداند خرده می گیرد 5. چگونه خداوند هم رحمان و مهربان هست و هم غضب می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *