برنامه کامل | چراغ | ۱۴۰۳.۳.۲۳ | استاد شاکرین

1. اینکه پیامبر (ص) در مکه حکومت تشکیل نداد دال بر این است که دین از سیاست جدا هست 2. آیا دین سیاست را از خود جدا می داند؟ 3. آیا همراه با دین خرافه هم وارد جامعه می شود و دین تقویت کننده خرافات هست؟ 4. آیا حکومت دینی تقویت کننده خرافات و مروج آن هست؟ 5. آیا دین و حکومت دینی هیچ اهمیتی برای جایگاه مردم و ارزش های آنها قائل نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *