برنامه کامل | پیام تاریخ | ۱۴۰۳.۳.۲۲ | استاد سلیمانی امیری

1. چرا امام حسن (ع) در صلح‌ش با معاویه از او هیچ تضمینی نگرفت؟ 2. اگر امام حسن (ع) می دانست که معاویه بر عهد و پیمان خود نمی ماند چرا با او صلح کرد؟ 3. قیاس صلح برجام با صلح امام حسن (ع) کار درستی است؟ 4. چرا معاویه به صلح تن داد و جنگ را ادامه نداد؟ 5. وضعیت سیاسی زمان الان ما با زمان امام حسن (ع) 6. آیا امام حسن (ع) پیشنهاد صلح به معاویه داده بود؟ 7. نقش خواص جامعه در رویدادهای سیاسی 8. اگر اکثریت جامعه چیزی را خواستند آیا سبب حقانیت آن موضوع می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *