برنامه کامل | پرسمان قرآنی | ۱۴۰۳.۴.۹ | استاد رستم نژاد

1. اینکه خداوند همه ما را به اجبار هدایت نکرده پس دولت ها هم نمی توانند احکام الهی را به زور اجرا کنند 2. صحیح است که حکومت نمی تواند مردم را به زور به بهشت ببرد؟ 3. قرآن درباره مذاکره با مشرکانی که با آنها عهد بسته شده چه می فرماید؟ 4. چرا در سوره توبه خداند مشکرین را تهدید به کشتن کرده است؟ 5. پیامبر(ص) با یهود یک نوع برخورد داشت و با کفار یک نوع دیگر؛ در زمان حال ما چگونه باید برخورد بکنیم؟ 6. قرآن درباره خصوصیات فرد صالح و اصلح چه می فرماید؟ 7. چه تفاوتی بین جعل امام هدایت و امام ضلالت از سمت خداوند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *