برنامه کامل | پرسمان قرآنی | ۱۴۰۳.۳.۱۹ | استاد رستم نژاد

1. دروغ کارشناس ضد دین در اینکه قرآن اجازه داده مرد همسر خود را کتک بزند 2. مفسرین قدیم قرآن هم دروغ کارشناس ضد دین در باب کتک زدن همسر را رو میکنند 3. آیا در کل قرآن اجازه داده است که شوهر ؛ همسر خود را کتک بزند؟ 4. یک بام و دو هوای دنیای غرب علیه قرآن و حقیقت خودشان 5. مگر پیامبر (ص) معصوم نیستند که خداوند ایشان را تهدید می کند که اگر کافر بشوی همه اعمال ات نابود می شود؟ 6. مگر خداوند همه امتها را هدایت نمی کند پس چرا در آیه6 سوره یونس اشاره دارد به افرادی که پیامبر نداشنته اند؟ 7. چرا خداوند در تنازع امت آنها را به اولی الامر ارجاع نداده است؟

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *