رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه دنیا از محصولات حوزه خبر ندارد اظهارداشت: کاری کنید محصولاتی که محققین و مراکز علمی حوزه با زحمت فراوان تألیف می کنند از طریق رسانه‌ها در سطح جهانی اطلاع‌رسانی شود.
شبکه ولایت می تواند به واسطه فضاسازی کتابخانه مرکزی قم که متناسب با نیاز روز در جهت برنامه سازی در عرصه فرهنگ کتاب خوانی به زبان های مختلف تولید برنامه داشته باشد البته کار در سطح کودک و نوجوان باید در اولویت باشد.
دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه گفت: ستادهای راهبری مرکز مدیریت حوزه های علمیه می توانند در موضوعات مختلف از جمله در عرصه رسانه، هنر و دیگر موضوعات مختلف در کلان از ظرفیت شبکه ولایت استفاده کنند.