👈آب دوش حمام حکم چه آبی را دارد؟ و چه غساله ای قطعا پاک و کدامیک قطعا نجس است؟

👈آب دوش حمام حکم چه آبی را دارد؟ و چه غساله ای قطعا پاک و کدامیک قطعا نجس است؟ 🎙استاد#وحیدپور #تاریخ_پخش : 1402.10.09

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *