صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 24 خرداد 1390 تعداد بازديد: 1346 
آيا سني هاي بحرين مخالف سقوط رژيم آل خليفه اند؟!
  

به سخن خود سه دليل همراه کرده بود و خواسته بود در آنها تأمل کنيم.. و همچنين خواسته بود با سربازان ايراني در منطقه بجنگيم. با اجازه اين برادر عين کلامش را در اينجا مي آورم و دليلي قاطع بر مقصود مورد نظر او از اينکه منطقه را کلّ فرض کرده ...به گزارش شيعه آنلاين ، "محمّد يحيي" از شيعيان بحرين طي مقاله اي به برخي اتهامات وارده عليه شيعيان بحرين و جمهوري اسلامي ايران پرداخت. متن کامل اين مقاله به شرح ذيل است:

اين روزها به نظر مي رسد که مسؤول مناقشه و جدل رژيم بحرين شروع به آوردن طعمه اش به ساحل بحرين کرده است.. انتقال طرفداران رژيم، يا اهل سنّت ضرورت ارتقاء مطالبات سياسي را درک کرده است؛ زيرا اتهامات گزاف و برافروختن آتش درگيري قومي بين شيعه و سنّي و حرکت هر جنبنده اي در داخل را به حساب ايران يا دستهاي پنهان خارجي گذاشتن، اينها ديگر فايده اي ندارد.. اينگونه اتهامات قابل قبول نيست، بلکه دلالت مي کند بر اينکه گويندگان آنها کساني اند که بر طبل گروه هايي مي کوبند که هر روز بيشتر فرومي پاشند- هر گروهي ويژگي خود را دارد، برخي فرار کردند و برخي زنداني شدند، و عدّه اي ديگر منفجر شدند وبرخي هم منتظرند!

در اين موضوع، نظر يکي از برادران از آن دسته که به ريشه کن کردن شيعيان از بحرين دعوت مي کنند، توجه مرا جلب کرد.. يا همانطور که در نظر خود آورده، به نظرشان رژيم حاکم در بحرين حقّ دارد اکثريت ملّت بحرين را که پيرو مذهب شيعه اند، را شکنجه کند و در کنار اين حرف، اظهار تعجب کرده از کمک "اهل سنّت" الجزائر به شيعيان بحرين که پيرو ايران مجوسي فارسي صفوي و .. الخ از اين توصيفات پشت سر هم..

امّا اين شخص که بر مقاله "راهپيمايي بازگشت بحريني ها" .. به سخن خود سه دليل همراه کرده بود و خواسته بود در آنها تأمل کنيم.. و همچنين خواسته بود با سربازان ايراني در منطقه بجنگيم. با اجازه اين برادر عين کلامش را در اينجا مي آورم و دليلي قاطع بر مقصود مورد نظر او از اينکه منطقه را کلّ فرض کرده، بيان کنم: ("اولاً تخريب اسلام با ايجاد دشمني و به جان هم افتادن شيعه و سنّي") طبعاً اين با همکاري دولت هاي مذکور انجام مي شود.

وي همچنين به حضور در سخنراني روز 3 ژوئن 2011 با عنوان: (نقشه امريکايي- ايراني براي دولتهاي خليج) فراخوانده است.

تا آنجا که مي گويد: ... (و اميدوارم اين سخنراني براي استفاده عموم در سايت يوتيوب قرار گيرد) در اينجا نظر برادر الزّياني به پايان مي رسد.

اين سخنان زيبا شايسته آن است که ما کمي توجه کنيم و از اين برادر بزرگوار در مورد آنچه در ذيل مي آيد، توضيح بطلبيم: اکثريت مردم بحرين شيعه اند و براي سازمان هاي ايراني و آمريکايي کار مي کنند.. – بر حسب گفته شما- مطابق با نقشه آمريکايي- ايراني در کشورهاي خليج .. تا آنجا که مي رسيد به تخريب اسلام با ايجاد دشمني بين شيعه و سنّي ... طبعاً اين با همکاري دولتهاي مذکور انجام مي شود.

برادر احمد، آيا شما مي توانيد براي ما اهل سنّت الجزائر توضيح دهيد که چطور برادرانمان در بحرين براي سازمانهاي ايراني کار مي کنند.. شما مي گوييد (تخريب اسلام با ايجاد دشمني و به جان هم افتادن شيعه وسنّي؟!) آيا معناي اين سخن تو اين نيست که شيعيان بحرين هم مثل شما قرباني اند، و پشتيباني از آنها واجب است؟ پس چرا شما بر ضدّ برادران ديني و خوني و وطني خود جبهه گرفته ايد؟ در حالي که اصل توطئه را مي دانيد که چنين است؟ براي سازمان هاي آمريکايي و ايراني؟

-آيا ما بايد اين سخنان را کلاً رها کنيم، و با شما همراه شويم که ايران دست خونين در منطقه است و شيعيان بحرين و حزب الله براي ايران کار مي کنند؟

برادر الزيّاني، آيا مي توانيد به ما بگوييد که رژيم هاي عربي که ملِّتهايشان را سرکوب مي کنند، براي چه کسي کار مي کنند؟ شما در کدام گروه خودتان را قرار مي دهيد؟ شما طرفداران رژيم خليج، جزء سازمان وحدت عربي هستيد يا آمريکا؟ زيرا شما فقط دو جبهه ذکر کرديد. اگر بگوييد جبهه وحدت عربي، که بايد گفت اين وحدت عربي را سوسکهاي خليج از عمق و ريشه خورده اند و ديگر چيزي ته مانده اش نيست.. جز زباله دان تاريخ سياه سياست و ديپلماسي عربي..

زيرا وقتي گردان هاي لشکريان خليج مي روند تا ملّتي بي سلاح را قلع و قمع کنند، وقتي سازمانهاي عربي جمع مي شوند و براي اولين بار در طول تاريخ بر سر شکنجه رهبران "ميدان لؤلؤ بحرين" همصدا مي شوند- در حالي که تاکنون نه به خاطر حرمت سرزمين عرب، و نه به خاطر صيانت از منابع عرب، و نه براي دفاع از قدس شريف هيچگاه چنين متّحد نشده بودند... پس در اينجا بر ما واجب است، همه ما برادران و خواهران امّت واحده، واجب است که به خاطر اجساد برادرانمان که زير شکنجه اند، خواب به چشممان نيايد، به خاطر خواهرانمان که هتک حرمت مي شوند، وحشت زده شويم، براي مادران گريانمان، براي بيوه زنان، براي کودکان.. براي همه اقشار ملّت بحرين از اهل سنّت و شيعه.. سخن را به پايان مي برم و زياد طول نمي دهم، ما در الجزاير تغيير نظام بحرين يا سقوط آن را مطالبه نکرديم- اين موضوع مربوط به خود شماست و دخالت در آن جايز نيست- ولي ما خواهان احترام به خواست ملّتها هستيم.. کدام دولت در جهان تا کنون لشکريان بيگانه را فراخوانده تا ملّتش را سرکوب کنند، غير از رژيم بحرين؟! شما را به خدا، آيا نمي بينيد که ضعف اين رژيم او را واداشت تا تصميم به تخريب ميدان لؤلؤ بگيرد؟ ولي تخريب لؤلؤ و احکام اعدام، و قتل، و طلب کمک از نيروهاي خليج، و آنها در حالي که پرچم پيروزي را بلند کرده بودند، وارد بحرين شدند، به جاي آنکه به فلسطن اشغالي بروند، در ترازوي افکار عمومي کفّه خليج تا ابد در مرداب فرو رفت که هيچ نجاتي از آن نيست.. مردابي که همه خليج نشينان را در بر مي گيرد؛ چه عراقي و چه افغاني و چه پاکستاني – و نيز آمريکايي و هر کس که با چرخ آمريکا مي چرخد، را هم در خود غرق خواهد کرد و همه اينها در سنّت خداوندي نزديک است..

اي که ما را به خدا و رسولش فرامي خواني!
      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر