صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 15 دي 1392 تعداد بازديد: 1049 
تظاهر به اسلام گرايي/حلال و حرام در بهائيت معنا ندارد!
  

بهاييت اعتناي خاصي به اسلام ندارد و چيزي از آن نمي‌داند، اما گاهي به دليل آنکه در جهان عرب جايگاهش را تحکيم کند، خود را شاخه‌اي از اسلام معرفي کند در حالي که اعتقادي به قرآن و پيامبر (ص) ندارد.بهائيت به عنوان فرقه ساختار استعمار از ابتدا توان خود را بر تحريف و محو آموزه هاي اسلام متمرکز است و در اين مسير از هيچ تلاشي فروگذار نمي کند از اين رو است که سالانه ميلياردها دلار را صرف تبليغات سوء رسانه اي براي تحکيم پايه هاي خود در ميان جوامع مختلف مي کند امري که علي رغم اين همه تلاش محقق نشده است. از اين رو، در واکاوي تضادهاي عقيدتي اين فرقه ضاله با آموزه هاي اسلامي با حسن هاني زاده، پژوهشگر سياسي و کارشناس مسائل خاورميانه به گفتگو پرداخته ايم که از نظرتان مي گذرد:

 

به لحاظ مباني ديني، بهاييت را چگونه فرقه اي مي توان به حساب آورد؟
بهاييت را نمي توان فرقه که جزو مذاهب و داراي الگوهاي ديني باشد، برشمرد، بلکه فرقه اي کاملا سياسي و برگرفته از تفکرات صهيونيستي است؛ به همين دليل به نظر مي رسد هيچ گونه نقشه راهي به لحاظ مذهبي براي آن تعريف نشده است.
بهاييت از آن جا که به عنوان فرقه اي ضد ديني و سياسي شکل گرفته، يک نگاه خاصي به صهيونست و فراماسونري دارد و بخشي از اين دو جريان سياسي و قدرتمند تلقي مي شود. به اين مفهوم که بهاييت براي جلوگيري از گسترش تفکرات شيعي و اسلامي تاسيس شده و درست به موازات وهابيت در منطقه و با تسلط انگليسي ها و فراماسونري و صهيونيست پا گرفته و حرکت مي کند. لذا به نظر مي رسد اين فرقه عليرغم اينکه از امکانات رسانه اي و مالي گسترده اي برخوردار است، نتوانسته در سطح جوامع شرقي جايگاهي داشته باشد و عليرغم گذشت ده ها سال از شکل گيري اين فرقه، شرايط به گونه اي است که هيچ گاه جوامع اسلامي نپذيرفتند بهاييت جزو فرقه هاي آنها باشد و از اين رو آنها نتوانسته اند جايي براي خود در اين ميان خود باز کنند و امروز به گونه اي است که بهاييت منفورتين چهره در جوامع اسلامي و عرب را دارد.
اما به لحاظ مباني ديني بايد گفت بهاييت تفاوت و شکاف بسياري با اديان مختلف دارد؛ نخست آن که اين فرقه ضاله کتاب آسماني و قبله مشخصي ندارد گويي که قبله آن ها فلسطين اشغالي است و هر سال به منطقه مشخصي در عکاء مي روند و ضريح تصنعي و خيالي ساخته اند و آن را زيارت مي کنند که هدف سياسي در پسِ آن است، لذا به دليل اين که انسجام فرهنگي کاملي در ميان اتباع اين فرقه ضاله وجود ندارد، اينها بنا به چندين اعتبار دور هم جمع مي شوند؛ اين اعتبارات عبارت است از در گام نخست حمايت از رژيم صهيونيستي، دوم ضربه زدن به تفکرات اسلام ناب و سوم جلوگيري از گسترش مکتب انسان ساز شيعه.
بنابراين بهاييت فاقد کتاب و الگوهاي ارزشي ديني است و اينها هيچ نقطه ممنوعه اي در تعاملات خود ندارند و موضوع حلال و حرام و محرمات و ساير ارزش ها در اين فرقه وجود ندارد.
 

اساسي ترين تحريفاتي که اين فرقه بر مباني ديني وارد مي کنند، کدام است؟
بهاييت اساسا قرآن را رد شده مي داند و وحي و مساله رسالت پيامبر(ص) را به طور کامل قبول ندارند به همين دليل آنها راه را گم کرده اند و نمي توانند يک نقشه راه و حرکت مشخصي براي افق هاي ترسيم شده خود داشته باشند؛ لذا بهاييت اولا احکام اسلامي را تحريف مي کند و هيچ گونه اعتقادي به مباني ارزشي اسلام ندارد و ثانيا تنها از طريق تبليغ و فريب برخي افراد ساده لوح را با تطميع و کمک مالي جذب مي کنند.
 

اما بهاييت خود را به ظاهر فرقه اي منشعب از اسلام مي داند، چطور اين تناقض و پارادوکس قابل تجميع است؟
بهاييت اعتناي خاصي به اسلام ندارد و چيزي از اسلام نمي داند اما گاهي به دليل آن که در جهان عرب جايگاه خود را تحکيم کند، خود را شاخه اي از اسلام مي داند و معرفي مي کند در حالي که اعتقادي به قرآن و پيامبر (ص) و تعاليم قرآن ندارد و نوعي نفاق و پنهان کاري در عقايد خود داشته و بسياري از تعاليم اسلامي را مطابق با شرايط روز نمي دانند و به همين دليل افراد اين فرقه گمراه و بدون هدف هستند.
بنابراين به نظر نمي رسد آنها وابستگي به اسلام داشته باشند و خود را زير مجموعه آن نمي دانند بلکه اينها تعليمات و مکتب خاصي دارند که اين تعليمات به نوعي باطني و سري است و تنها بين اعضاي خود وجود دارد. ضمن آنکه بهاييت تبليغاتشان تنها عليه تشيع نيست، بلکه عليه ساير مذاهب زير مجموعه اسلام نيز هست.
 

بهاييت براي تبليغ و گسترش فعاليت هاي خود از چه ابزار و لوازمي استفاده کرده و آنها را به خدمت مي گيرد؟
اين گروه با در دست داشتن سرمايه کلان و وسيع در فلسطين اشغالي پايگاه خاص داشته و در آمريکا و اروپا حتي در برخي کشورهاي عربي و شرق آسيا هم حضور دارند و البته به صورت پراکنده فعاليت کرده و انسجام خاصي ندارند و تنها سعي مي کنند فرقه بهاييت را مانند فرقه وهابيت از طريق رسانه و پرداختن پول به افراد و فريب آنها، گسترش دهند. لذا تکيه آن بر رسانه و کمک هاي مالي و اقتصادي است. در اين راستا رسانه هاي فراوان از آنها حمايت مي کنند که الان 5 هزار رسانه صهيونيستي در آمريکا به صورت ديداري، شنيداري، مکتوب و فضاي مجازي بهاييت را حمايت مي کنند.
      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر